Jak se společnost vyvinula : modelu sociálního rozvoje

Jak se společnost vyvinula : modelu sociálního rozvoje
Budete potřebovat:
  • zdravý rozum
  • touhu porozumět světu
# 1

v rámci nejširšího teoretického vymezení, společnost je skupina lidí spojuje širokou škálu různých vztahů, které je definujíinterakce.Máme na mysli obě zeměpisných faktorů, faktory životního prostředí, je potřeba pro kolektivní práce, výrobní faktory, ochranné faktory, stejně jako ty aspekty, které se vztahují k filozofickému chápání pojmu - .. Přítomnost tradic, norem, určité veřejné vůle, kultury atd Aby bylo možné pochopit,jako rozvinuté společnosti, je nutné dodržet postup v čase a prostoru.Podle některých teorií, první plnohodnotné společnost byla kmenové vzdělání.Tento druh sociální instituce vznikla v teorii, kde se rozptýlené rodina primitivních lidí sjednocených přirozeným způsobem chránit, vzájemnému prospěchu, kolektivní vývoj, rozvoj a bezpečnost prostřednictvím fyzické práce a vytvoření vzájemně prospěšných norem.Tribal vzdělávání mohou podstatně lišit v rámci vztahů s okolním světem, vnitřním interakcím a vyhlídky na

další rozvoj.

# 2

vysoká hodnota v pochopení možností pro rozvoj veřejných institucí je otázka, jak řešit konflikty ve společnosti.Ve svém projevu na základě teorie filozofů "anglické škole" (Hobbes, Locke) - Společnost vyvinula z přirozeného "zvířetem" válečného stavu všech proti všem, když v procesu komplexních interakcí byly nejprve vyvinuty tradice, pak předpisy, morálka, náboženství.

# 3

Neméně důležitá je otázka: "Jak se příroda a společnost?".Formování různé přístupy a strategie s cílem maximalizovat pochopení společnosti termínu ve své nejčistší podobě, filozofové, sociologové, antropologové, politologové a další vědci teoretizování vyvíjet v tomto směru, vyvinul mnoho přístupů k chápání výše uvedeného vztahu.Někteří odborníci se snažili zcela oddělit společnosti a přírody, zatímco jiní viděli v přírodě na vymezení připisují tvorbu veřejných institucí.Třetí přístup znamenal vzájemný vliv společnosti a přírody - osobou během prvních změn veřejné činnosti za přiměřených výzvy shody prvků, a potom k dispozici prostředky ovlivňuje charakter.

# 4

Odpověď na otázku, jak společnost jako celek došlo, je možné s dostatečnou jistotou, že se objevil v procesu vědomí člověka jeho charakteru a omezené kapacitě.Když se rodina lovec-sběrač si uvědomil, že ona nemohla udržet své zásoby potravin a vybudovat přístřešek pro přezimování, ona se spojila s jinou rodinou před nemožné.Takže, pokud mluvíme velmi hrubý, tam byla společnost.